BTW Schilderwerk

Is uw woning ouder dan 2 jaar? Dan valt schilderwerk en de voorbereiding van het schilderwerk aan uw woning onder het 6% BTW tarief. Lees hieronder meer over deze regeling.

Woningen 6% BTW regeling

Het lage BTW tarief geldt alleen als het om permanent bewoonde particuliere woningen gaat. Onder permanent bewoonde particuliere vallen de volgende soort woningen:

 • tijdelijk leegstaande woningen 
 • aanleunwoningen (bij verpleeg- en verzorgingshuizen) 
 • ruimtes in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingshuizen die door de bewoners gebruikt worden 
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden 
 • studentenwoningen 
 • kloosters (mist deze gebruikt worden voor permanente bewoning) 
 • een tweede huis dat permanent bewoond mag worden 
 • schuren, serres, garages, aanbouwen en uitbouwen van woningen. Vanaf 1 januari 2012 horen tuinhekken hier NIET meer bij. Deze vallen dus buiten de 6% BTW regeling. 
 • garages die bij hetzelfde gebouwencomplex horen als de woning 
 • panden die zowel als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden (maar alleen als 50% als particuliere bewoning wordt gebruikt). Als minder dan 50% particulier bewoond wordt, dan mag de 6% BTW regeling alleen worden toegepast voor werkzaamheden aan het woongedeelte. 

Dit zijn dus alles woningen die vallen onder de 6% BTW regeling.

BTW Schilderwerk

Uitsluiting 6% BTW regeling

De volgende soorten panden worden niet als woning aangezien en vallen dus buiten de 6% regeling:

 • afzonderlijke garageboxen 
 • bedrijfsgebouwen 
 • vakantiehuizen die niet permanent bewoond mogen worden 
 • woonwagens 
 • woonboten 
 • hotels 
 • pensions 
 • asielzoekerscentra 
 • ziekenhuizen 
 • internaten

 

Meer info belastingdienst


offerte aanvraag