Subsidie glas

 

Het jaSubsidie glasar 2013 is een slecht jaar voor wat betreft het verstrekken van subsidies op energiebesparende maatregelen in de particuliere sector. En dus ook voor de subsidie op glas. Enige hoop geeft het in februari 2013 bereikte accoord over energiebesparende maatregelen, het zogenaamde energiebesparingsfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om de bouwsector en de woningmarkt een impuls te geven. 

Verlaging BTW renovatie- en onderhoudswerkzaamheden

Onderdeel van dit in februari bereikte accoord is de tijdelijke verlaging van 21% naar 6% btw op de arbeid van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Deze regeling gaat in op 1 maart 2013 en eindigt op 1 maart 2014 en wordt hieronder verder uitgelegd. 

Wanneer mag de 6% btw worden toegepast?

Er zijn natuurlijk regels voor de toepassing van de 6% regeling. Een bedrijf dat renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert mag niet zomaar verlaging van de btw toepassen, maar moet zich houden aan de volgende voorwaarden:

 

 • De hoogte van het btw tarief wordt bepaalt door het moment van afronding van de werkzaamheden. Voor de werkzaamheden die afgerond zijn tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 geldt 6% btw. Anders geldt gewoon de 21% regel.
 • De verlaging van de btw is alleen van kracht als de woning waar de renovatie- en/of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd ten minste 2 jaar oud is. De klant is niet verplicht een schriftelijke verklaring af te geven over de leeftijd van de woning. De belastingdienst is namelijk in staat dit zelf na te gaan. Maar aangezien het risico bij de uitvoerder van de werkzaamheden ligt, kan de uitvoerder in geval van twijfel wel aan de klant vragen een dergelijke verklaring te laten tekenen. 
 • De verlaging van de btw (dus 6% in plaats van 21%) is alleen van toepassing op de arbeid (oftewel de arbeidsuren) en NIET op de materialen die gebruikt worden voor de uitvoer van de werkzaamheden. Op de factuur aan de klant zullen arbeid en materialen dan ook gesplitst moeten worden. De klant moet kunnen zien waarover 6% btw wordt belast en over welk bedrag 21% btw wordt belast. 

Werkzaamheden die vallen onder de tijdelijke btw verlaging in de bouw

Er zijn verschillende werkzaamheden die vallen onder de tijdelijke verlaging van de btw in de bouw. In het algemeen geldt dat werkzaamheden die getypeerd kunnen worden als het vernieuwen, vergroten, vervangen of herstellen en onderhouden van (delen van) de woning, vallen onder de regeling. Specifiek gezegd gaat het om onder meer de volgende werkzaamheden:

 • De arbeid van het zetten van glas of het vernieuwen van glas (glasrenovatie).
 • De arbeid van het vervangen of vernieuwen van een keuken, badkamer en toilet. Hieronder vallen specifiek ook onze werkzaamheden, zoals het plaatsen van glazen keuken achterwanden en glazen badkamerwanden.
 • De arbeid van het maken een sauna of airco systeem wordt ook belast met 6% als de installatie bouwkundig deel uitmaakt van de woning.
 • Werkzaamheden van architecten worden belast met 6%, maar alleen als er ook sprake is van begeleiding van de werkzaamheden door de architect.
 • Garages, schuren, carports, schoorstenen, tuinhuisjes, dakterrassen, veranda’s, uitbouwen van een woning en zelfs het aanleggen en onderhouden van de tuin behorend bij de woning.
 • Uiteraard ook het vervangen, herstellen of de aanschaf van boilers, CV-installaties, geisers, zonnepanelen, zonneboilers en gaskachels.
 • Verder nog: een invalidentrap in een woning, de riolering binnen het perceel van een woning, op maat gemaakte goederen die deel uitmaken van de woning, zoals deuren, kozijnen, inbouwkasten en dakkapellen. Maar ook vloeren die in bouwkundig opzicht deel uit maken van een woning.
 • De 6% regeling geldt in geval van renovatie van bejaardentehuizen, aanleunwoningen of appartementencomplexen alleen als de betreffende ruimten ook ter beschikking staan aan de bewoners.

Dit is een beknopt overzicht van de 6 % btw regeling. Meer en uitgebreidere informatie kunt u vinden op de website van de overheid

Andere mogelijkheden voor kortingen, subsidies en vergoedingen

Het resultaat van vele bezuinigingen is helaas dat de meeste subsidies die er in eerdere jaren waren, zijn afgeschaft. Er zijn wat betreft glasisolatie (enkel glas vervangen door HR++ glas) nog enkele mogelijkheden voor subsidie en vergoedingen.

 • Subsidie glas Den Bosch. De Gemeente Den Bosch heeft de Bossche Energie Subsidie (BES) in het leven geroepen. Deze regeling geldt voor woningeigenaren wiens woning ouder is dan 2008.
 • Subsidie glas Limburg. De provincie stelt geld beschikbaar voor energiebesparing, Limburgse Energie Subsidie. Deze subsidie geldt tussen 21 mei 2012 en 1 mei 2014. De subsidie bedraagt 20 euro per m2 HR++ glas (tot een max. van 1000 euro per woning). Meer info Limburgse Energie Subsidie
 • Regionale en lokale subsidiemogelijkheden. Er zijn een aantal gemeenten die aanvullende energiebesparende maatregelen toepassen. Informeer bij uw gemeente in hoeverre dit bij u van toepassing is voor glasvervanging van enkel glas naar HR++ glas. Er zijn enkele mogelijkheden op regionaal niveau om in aanmerking te komen voor subsidie. Meer info www.energiesubsidiewijzer.nl
 • Energiebesparingslening Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft een specifieke soort lening in het leven geroepen, de energiebesparingslening. De gemeente biedt dan, tegen een gunstig rentepercentage, aan om energiebesparende maatregelen aan de woning uit te voeren.

Energie besparen TIP

Wilt u snel inzicht in uw persoonlijke mogelijkheden om energie te besparen, ga dan naar www.verbeteruwhuis.nl. Hier kunt u een korte vragenlijst invullen en zien hoe energiezuinig uw huis is, maar vooral ook hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken. Tevens kunt u meteen zien of u in aanmerking komt voor subsidies.


offerte aanvraag